google8ad0e0c343fc8e7f.html

گلدن ترنج زرین ترنج پارس

brother

یک شرکت ژاپنی است که از سال1908 در ناگانو ژاپن  متولد شد.شرکت برادر در زمینه تولید  چاپگر، ماشین‌های دوخت، ماشین‌های ابزار بزرگ، چاپگر برچسب و تایپ رایترز، دستگاه‌های فکس، و دیگر محصولات الکترونیکی فعال می باشد.