گلدن ترنج زرین ترنج پارس

کارتریج 3145

مخصوص استفاده در پرینترهای 5220 / 5250 / 8060 / 8860

تعداد چاپ 3500 برگ با پوشش 5%