گلدن ترنج زرین ترنج پارس

کارتریج 81a

مخصوص استفاده در پرینتر MFP M630

تعداد چاپ 10000 برگ با پوشش 5%