گلدن ترنج زرین ترنج پارس

کارتریج 64a

مخصوص استفاده در پرینتر 4010 / 4015 / 4515

تعداد چاپ 10000 برگ با پوشش 5%