گلدن ترنج زرین ترنج پارس

کارتریج 36a

مخصوص استفاده در پرینترهای 1120/1505/1522

تعداد چاپ 2000 برگ با پوشش 5%