گلدن ترنج زرین ترنج پارس

کارتریج 85a

مخصوص استفاده در پرینتر های 1109/113/1138/1132/1212/1214/1102

تعداد چاپ 1600 برگ با 5% پوشش