گلدن ترنج زرین ترنج پارس

کارتریج 83a

مخصوص استفاده در پرینتر های 127 /125/225/m201dw

تعداد چاپ 1500 برگ با پوشش 5%