google8ad0e0c343fc8e7f.html

گلدن ترنج زرین ترنج پارس

تاریخچه

کارتینگ یا مسابقه کارتینگ نوعی از ورزش موتوری با خودروهای چرخباز(به خودروهایی چرخ آنها که بیرون از بدنه و بیرون از گلگیرها قرار گرفته اصطلاحاً "چرخباز" Open wheel car: گفته می شود) است. اینگونه خودروهای چهارچرخه کوچک و چرخباز، کارت نام دارند.

 

کارت ها معمولاً در مسیرهای کارت سواری که در مقیاسی کوچک نسبت به بزرگراه های واقعی ساخته می شوند مسابقه داده می شود. کارتینگ معمولاً به عنوان قدم اول در مسیر رسیدن به ورزش های پرخرج تر خودرو سواری به شمار می آید.

تاریخچه :

پيدايش و گسترش سريع كارتينگ در نيم قرن اخير، موجب شده كه امروزه اين صنعت با تكيه بر ويژگي هايش بتواند خود را به عنوان صنعت معتبری در زمینه ی وسايل ورزشي، آموزشي و تفريحي عمده مطرح نمايد.
كارتينگ نوعي اتومبيل بسيار كوچك و يك نفره مي باشد كه به نحوي طراحي شده كه مركز ثقل آن به زمين نزديك است و در حدود هفت سانتي متري زمين قرار دارد. اين خودرو به نحوي ساخته شده است كه حالات ديناميكي خودروهاي مسابقه اي را داشته و رانندگي با آن داراي جنبه هاي ورزشي، آموزشي و تفريحي است.
از نظر ورزشي، كارتينگ سواري نياز به قدرت بدني بالايي دارد و جزء ورزش هاي نسبتاً سنگين محسوب مي شود. با اين حال بزرگ ترين مشخصه كارتينگ سواري جنبه آموزشي آن بوده و به همين دليل رانندگان كارتينگ به علت برخورداري از رفلكس سريع جزو بهترين راننده ها در جامعه محسوب مي شوند و امروزه در بالاترين سطح مسابقات اتومبيل راني جهان كه مسابقات فرمول يك مي باشد قهرمانان بنام اين رشته مانند شوماخر، سنا، پروست و غيره از كارتينگ سواري شروع کرده اند.

KARTING كه در بعضي از كشورها GO KART ناميده مي‌شود در سال ( ۱۹۵۶) توسط آرت اينگلز (Art Ingels)، يكي از دست‌اندركاران مسابقات اتومبيلراني و پدر كارتينگ، ابداع شده است.  استفاده از این تفریح، به سرعت در سراسر جهان گسترش يافت و خصوصاً در دهه نود به صورت چشمگيري مورد استقبال قرار گرفت و امروزه در دنيا طرفداران بسياري دارد.

 

پيدايش و گسترش سريع كارتينگ در نيم قرن اخير، موجب شده كه امروزه اين صنعت با تكيه بر ويژگي هايش بتواند خود را به عنوان يكي از وسايل ورزشي، آموزشي و تفريحي عمده مطرح نمايد.

 

ساخت پيستهاي كارتينگ همزمان با ساخت اتومبيل كارت شروع گرديده زيرا اين‌دو لازم و ملزوم يكديگرند. اين ورزش از لحاظ نوع پيست و خودرو به دو دسته داخل سالن و پيست روباز تقسيم مي‌شود كه در هركدام از اين پيستها كارت هاي متفاوتي را مي‌خواهد. مساحت مورد نياز يك پيست،حدود  ۵۰۰۰ متر و براي پيستهايي در اندازه‌هاي بزرگتر متغير است. ولي اين نكته را بايد درنظر داشت كه طول پيست يك‌دهم كل مساحت پيست خواهد بود كه در نتیجه يك پيست كامل بين ۸۰۰تا ۱۲۰۰ متر مي باشد.

 

در حال حاضر مسابقات اين ورزش در كلاس‌بندي هاي خاص كه به تناسب قدرت موتور و طراحيهاي خاص شاسي و سن تقسيم مي‌شود زير نظر فدراسيون جهاني كارتينگ (CIK) برگزار مي‌گردد. در دنيا براي انجام اين پروژه يك باشگاه تفريحي، ورزشي و آموزشي ايجاد مي‌كنند كه كليه نيازهاي مشتريان و همراهان آنها را پاسخگو مي‌باشد. يعني در كنار ايجاد پيست كارتينگ، با توجه به موقعيت و شرايط محل، مبادرت به ايجاد فضاهاي سبز، نصب وسايل ورزشي و تفريحي و همچنين ايجاد كافي‌شاپ، كافي‌نت و استخر و غيره مي‌كنند.

نمونه ای از یک پیست کارتینگ استاندارد، به همراه فضاهای مورد نیاز

 

 

 

 

مسابقات جهانی ROTAX

طبق دستور فدراسیون جهانی از سال 2008 تمام مسابقات جهانی كارتينگ باید در کلاس 125 سي سي برگزار شود. از این رو مسابقات Rotax Max از اهمیت بسیاری در جهان خصوصاً در اروپا برخوردار شد و این شرکت که تولید کننده موتورهای 125 سي سي می باشد از موقعیت خوبی برای برگزاری مسابقات بهره مند شد.

BRP-Rotax برای معرفی محصول جدید خود (موتور 125cc) اقدام به تعریف و برگزاری سری مسابقات Rotax Max Challenge نمود. مسابقات در کلاس هایگوناگونیشامل125 Micro MAX, 125 Mini MAX, 125 Junior MAX, 125 MAX و 125 MAX DD2دربیشاز 50 کشورجهانبرگزارشد. شرکتکنندگانمسابقاتRotax Max Challengesدرسطحملیدرکلاسهای125 Junior MAX, 125 MAX , 125 MAX DD2امکاندریافتمجوزبرایشرکتدرمسابقاتسالانهیGrand FinalدرRotax Max Challengeراداشتندوبیشترهزینههابهوسیلهیشرکت،پرداختمی شد.

برای اطمینان از برابری حجم و عملکرد موتورها، BRP-Rotax قواعد و مقررات بسیار اکید تکنیکی برای بررسی موتورها وضع کرد. البته فقط مرکز خدمات ویژه اختیار بازدید از موتورها و تایید آنها را دارد.

برگزاری مسابقات Rotax Max در ایران، در بخش های دیگر  گزارش به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد.

 

 

رویدادهای Rotax Max Challenge  به ترتیب زمانی:

 • اولین سری مسابقات Rotax Maxدرسال2000درجزیرهیپورتوریکوباشرکت 66 رانندهاز 19 کشوردنیاانجامشد.
 • درمسابقاتسال2001فینالیستهابه ""ISLANDOF LANGKAWIدرمالزیدعوتشدند. درآنسال  68 رانندهاز 29 کشوربهرقابتپرداختند.
 • درسال2002آفریقایجنوبیمیزباناینمسابقاتبودکهدراینمسابقات از 33 کشور دنیا  شرکتکردهبودند.
 • درسال2003اینمسابقاتدر مصر برگزار شد  که 100 شرکتکنندهبهنمایندگیاز 40 کشوردر آن حضورداشتند.
 • درسال2004جزیرهیآتشفشانیLANZAROT" " در اسپانیا میزبان این مسابقات بود. در این دوره از مسابقات، برندگان مسابقات کشوری از 41 کشور جهان حضور داشتند جزایر زیبای قناری، با دمای مناسب و آب و هوای خشک خود، میزبان مناسبی برای پنجمین دوره ای مسابقات بود.
 • درسال2005اینمسابقاتدوبارهبهمالزیبازگشتوباحضور 148 رانندهاز 43 کشور برگزار شد. این شرکت کنندگان شامل سه نفر اول مسابقات اروپا در رده های Junior MAX, Senior MAX و RM1 نیز بودند.
 • در سال 2006  کشور پرتغال میزبان این مسابقات بود که 186 شرکت کننده از 46 کشور در آن حضور داشتند.
 • در سال 2007  میزبان مسابقات امارات متحده ی عربی بود. هشتمین دوره ی این مسابقات در ماه نوامبر سال 2007 با شرکت 216 شرکت کننده از 55 کشور جهان برگزار شد.

 

 • در سال 2008 ،  مسابقات با حضور 216 راننده در مسیر ""LA CONSA-MURO LECCESE در ایتالیا برگزار شد. این مکان دارای بهترین امکانات کارتینگ ، واقع در 80 کیلومتری جنوب BRINDISI"" و نزدیک به شهر" Otranto "در منطقه زیبای  ""Apulia واقع است.
  •         در سال 2009، مسابقات در ماه دسامبر در مسیر بیابانی GHIBLI"  "در مصر صورت گرفت. در این دوره با توجه به دمای مناسب هوا در فصل پاییز و عدم بارندگی در مسیر، مسابقات خوبی را شاهد بودیم و طی آن 216 راننده از بیش از 55 کشور جهان به رقابت پرداختند.
   • سال 2010این رویداد  دوبارهدر جنوبایتالیااتفاق افتاد. در مسابقات این سال252رانندهبه رقابت پرداختند. بعد از مسابقات سال 2008 این مسابقات با راننده های بیشتر و یک بخش جدید به ایتالیا بازگشت و طی آن یک بخش جدید با عنوان  125DD2 معرفی و برگزار شد که در این بخش 36 راننده از 32 کشور  جهان رقابت کردند.
    •         در سال 2011 مسابقات در العین امارات برگزار شد و طی آن 265 راننده از 52 کشور جهان، در چهار بخش زیر به رقابت پرداختند:

    - 125 MAX JUNIOR (72راننده)
    - 125 MAX SENIOR (
    72راننده)
    - 125 MAX DD2 (
    72راننده)
    - 125 MAX DD2 MASTERS (
    49راننده)

   •