گلدن ترنج

کارتریج 2130

مخصوص استفاده در پرینترهای 2140 / 7340 / 7450 / 7040 / 2170

تعداد چاپ 1500 برگ با پوشش 5%