گلدن ترنج زرین ترنج پارس

کارتریج 98a

مخصوص استفاده در پرینترهای 4 / 4M / 5 / 5M

تعداد چاپ 6800 برگ با پوشش 5%