گلدن ترنج زرین ترنج پارس

کارتریج 92a

مخصوص استفاده در پرینترهای 1100 / 3200

تعداد چاپ 2500 برگ با پوشش 5%