گلدن ترنج زرین ترنج پارس

کارتریج 78a

مخصوص استفاده در پرینترهای 1566 / 1606 / 1536

تعداد چاپ 2100 برگ با پوشش 5%