گلدن ترنج

کارتریج 35a

مخصوص استفاده در پرینترهای 1005/1006

تعداد چاپ 1500 برگ با پوشش 5%