گلدن ترنج زرین ترنج پارس

چیپست اچ پی CF256A- HP 56A

چیپ ست کارتریج 56A اچ پی

ظرفیت کنتر : 7400 برگ

کارتریج اچ پی :56A، CF256A

پرینتر اچ پی :HP M436

چیپ ست ها شمارنده تعداد برگ پرینت روی کارتریج هستند و با هر بار دستور پرینت یا موتور زدن دستگاه یک واحد از ظرفیت آن کم میشود.

 در شارژ کارتریج 56A معمولا چیپ ست تعویض میگردد.