گلدن ترنج زرین ترنج پارس

چیپ ست 59A HP-CF259A

چیپ ست کارتریج 59A اچ پی

ظرفیت کنتر : 3000 برگ

چیپ ست ها شمارنده تعداد برگ پرینت روی کارتریج هستند و با هر بار دستور پرینت یا موتور زدن دستگاه یک واحد از ظرفیت آن کم میشود.چیپ اچ پی 59a

چیپ اچ پی 59a: در شارژ کارتریج 59A معمولا چیپ ست تعویض میگردد. چیپ اچ پی 59a