گلدن ترنج

کارتریج 05a

مخصوص استفاده در پرینتر های 2055 و 2035 

تعداد چاپ 2200 برگ با پوشش 5%