گلدن ترنج

کارتریج 125

مخصوص استفاده در پرینترهای  1215 / 1515 / 1312 / 1217

تعداد چاپ کارتریج مشکی 2200 برگ با پوشش 5%

تعداد چاپ کارتریج رنگی 1400 برگ با پوشش 5%