گلدن ترنج

کارتریج 728

مخصوص استفاده در پرینترهای 4410 / 4430 / 4450 / 4550 / 4750

تعداد چاپ 2100 برگ با پوشش 5%