گلدن ترنج

کارتریج 725

مخصوص استفاده در پرینترهای 6000 / 6020

تعداد چاپ 1600 برگ با پوشش 5%