گلدن ترنج

کارتریج EP22

مخصوص استفاده در پرینترهای 800 / 810 / 1120 

تعداد چاپ 2500 برگ با پوشش 5%