گلدن ترنج

کارتریج 1710

مخصوص استفاده در پرینترهای 1740 / 1750

تعداد چاپ 3000 برگ با پوشش 5%