گلدن ترنج

کارتریج 4521

مخصوص استفاده در پرینتر 4521 

تعداد چاپ 3000 برگ با پوشش 5%