گلدن ترنج

کارتریج 3560

مخصوص استفاده در پرینتر ...

تعداد چاپ 12000 برگ با پوشش 5%