گلدن ترنج

عنوان 1

به مواد مصرفی در پرینتر های جوهر افشان ،جوهر و در پرینترهای لیزری پودر و یا اصطلاحاً تونر گفته میشود