گلدن ترنج

کارتریج ترنج

زرین ترنج پارس

GT

کارتریج ایرانی ترنج 

 کارتریج تولید ایران برند ترنج در سال 1395 با دستان توانمند کارگر ایرانی و اندیشه ژرف در خصوص تولید کارتریج در ایران شروع به تولید شد. کارخانه تولید کارتریج ایرانی ترنج در یکی از محرومترین شهرستانهای استان سمنان تاسیس شده است.